Otvíráte-li novou prodejnu, provozovnu zajistíme Vám komplexní řešení.

Od polepů výloh, prodejních pultů, interiérových reklamních panelů, designových tisků, světelných nápisů nad obchod, prezentační stojany, Roll up apod. Zajistíme Vám inzerci v místním periodiku, vytiskneme letáky,zajisítíme jejich roznášku apod.

Díky našim reklamním plochách, zajistíme rovněž outdoorovou reklamní kampaň k otevření provozovny.